Eindhoven 1964 tot 1983, TONEELWERKGROEP 
OVER PROLOOG
De Stichting Toneelwerkgroep Proloog werd op 17 september 1964 te Eindhoven opgericht door de Stichting Het Zuidelijk Toneel en de Stichting tot Bevordering van Goed Toneel.     De facto werd de stichting per 1 september 1983 opgeheven.
De doelstelling van Proloog was gericht op de vorming van een nieuw toneelpubliek. Dit moest bereikt worden door middel van het verrichten van vormingswerk, het geven van kunstinleidende lessen, instructie-programma's, voordrachten en lezingen, het brengen van jeugdtoneel en het opvoeren van toneel voor jongeren en volwassenen op plaatsen waar weinig of geen gevormd toneelpubliek aanwezig was of waar geen accommodatie was voor het brengen van toneel door de grote beroepsgezelschappen (wijkgebouwen, gemeenschapshuizen, fabriekshallen en dergelijke). Deze doelstelling was van toepassing op de eerste periode van de werkzaamheden van Proloog: van 1964 tot de late jaren zestig. In deze periode speelde het gezelschap hoofdzakelijk 'kwaliteitsstukken'-stukken van bekende toneelschrijvers-in Noord-brabant en directe omgeving. In deze producties lag de nadruk nog niet zo op het politieke engagement als in de tweede fase van het optreden van Proloog.
Na enkele jaren bleek, dat het publiek zich meer interesseerde voor programma's, die zich, meer dan de gewone schouwburg-producties, toespitsten op de eigen maatschappelijke realiteit.
Vanaf 1968 ging Proloog zich daarom steeds meer toeleggen op het zelf ontwikkelen van toneelproducties, die veelal in wisselwerking met het publiek tot stand kwamen. In de statutenwijziging van 28 juli 1970 stelde Proloog zichzelf dan ook '...de kreatieve vorming van het publiek, in het bijzonder de jeugd...' ten doel. Om dit doel te bereiken, gaf Proloog kunstinleidende lessen en instructieprogramma's, hield voorstellingen en organiseerde discussies, ook daar waar geen of weinig gevormd toneelpubliek aanwezig was. Ook streefde Proloog van nu af aan naar samenwerking met het onderwijs en vormingscentra. Het gezelschap begon meer en meer maatschappij-kritische stukken te produceren en op te voeren. Vanaf 1970 waren de volgende punten kenmerkend voor de Stichting Toneelwerkgroep Proloog:
- Proloog koos voor theater voor doelgroepen en ontwikkelde dat theater samen met.....  Lees verder
Al het materiaal valt onder auspiciën van de Auteursvereniging Proloog, tenzij anders vermeld. Het recht op Intellectuele Eigendom (o.a.de Auteurswet en de Wet op de Naburige Rechten) is van toepassing. Alleen voor niet commerciële doeleinden mag werk van Proloog worden gedownload en vermenigvuldigd.
Bij twijfel over gebruik van het materiaal van deze site of bij commercieel gebruik dient eerst contact opgenomen te worden met: proloog@huijbens-douze.nl
Bij gebruik van fotomateriaal voorzien van naamsvermelding dient deze te worden toegepast.
OVER HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE
De website geeft een overzicht van Toneelwerkgroep Proloog. Zoals première-data en medewerkers. Per productie, zijn er teksten, foto's, affiches, muziek en ander materiaal. Maar is nog steeds "ONDER CONSTRUCTIE", zie: "Overzicht wijzigingen".
De tijdsgeest is niet altijd even makkelijk te begrijpen, als men deze niet heeft meegemaakt. Inside-grappen komen voor, zeker waar producties speciaal ter ondersteuning van actie-groepen (anti-kernenergie, vrouwenbeweging, enz.) werden gemaakt.
Veel spreekt voor zich, en is niet alleen typisch voor die tijd, maar is vandaag nog actueel. Theater en muziek gebruiken voor kritiek, protest en strijd, naast vermaak is al eeuwen oud. Dus is er misschien niet alleen de historische waarde, maar inspireert het tot het maken van eigen producties.
De "Auteursvereniging Proloog" deelt nog steeds graag het materiaal van Toneelwerkgroep Proloog met geïnteresseerden voor niet-commerciële doeleinden.
Gebruik het maar: uit nieuwsgierigheid, om een discussie te starten, 'ter lering ende vermaeck' of voor een protest / kritiek in welke vorm dan ook!
<-- Faire sans dire, Wachten op godot, Kermis in de hel, Slappe tijden - sterke meiden,        --> Neus & Ko, Vrouwen als het aan ons ligt, De klucht van Pierlala